Pabaigtas projektas „Cheminių ir biologinių valiklių gamybos plėtra"

 

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0100
Projekto veiklų pradžia: 2015-11-20
Projekto veiklų pabaiga: 2019-07-31

Įgyvendintas projektas, kurio metu Vilniaus rajone, Putiniškių kaime, greta automagistralės A2 pastatyta moderni cheminių valiklių ir mikroorganizmų pagrindu gaminamų valiklių gamykla, kuri užtikrins gamybos bei eksporto apimčių įvykdymą. Projektas apėmė gamyklai ir administracinėms patalpoms reikalingų patalpų statybos išlaidas, darbo vietų įrengimo ir reikalingų modernių gamybos įrenginių įsigijimo išlaidas. Gamykloje bus įdarbinti aukštos kvalifikacijos specialistai.
Projekto pasekoje, gamyklos įkūrimas leis optimaliai organizuoti ir vykdyti gamybą, didinti gamybos apimtis, kas leis didinti pardavimus ir eksporto apimtis. Bus užtikrintas gamybos standartizavimas bei rezultato kokybė, gamybos modernizavimas bei jos perleidimas kvalifikuotiems specialistams leis padidinti valiklių gamybos proceso profesionalumą, pritaikyti naujus pardavimų bei rinkodaros veiksmus bei didinti įmonės konkurencingumą Europos mastu.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“.

Projekto išlaidų suma 2 838 654,77 EUR
Skirtas finansavimas 1 277 394,65 EUR