UAB „Bio Circle Balticum” darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

 

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0018

Projekto veiklų pradžia: 2017 m. rugsėjo mėn.
Projekto veiklų pabaiga: 2020 m. rugsėjo mėn.

UAB ,,Bio Circle Balticum‘‘ pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ įgyvendina dalinai ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „UAB "Bio Circle Balticum" darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“, kurio tikslas – kelti esamų darbuotojų kompetenciją ir apmokyti naujus darbuotojus. Norėdama užtikrinti aukštą paslaugų kokybę, naujų inovatyvių sprendimų kūrimą bei kokybišką darbuotojų darbą, įmonė privalo investuoti į žmogiškųjų išteklių tobulinimą, darbuotojų mokymus, padėsiančius jiems tobulėti ir įgyti reikiamų žinių, siekiant įgyvendinti pavestas užduotis.
Projektas sukurs pridėtinę vertę: skatins inovacijų diegimą, didins kompetentingų darbuotojų skaičių, padidins įmonės konkurencingumą ir prisitaikymą prie rinkos poreikių.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 134 835 eurų, iš kurių 91 498 eurų sudaro Europos socialinio fondo lėšos, o 43 337 eurų - įmonės nuosavas indėlis.